Corona heeft invloed op veel zaken in de maatschappij. Niet in de laatste plaats heeft Corona ook invloed op de verzekeringen. Als Corona invloed heeft op de bedrijfsvoering dan is er ook invloed op de verzekeringen. Uiteraard zijn er bedrijven waar het minder gaat maar er zijn ook bedrijven waar het goed gaat. Een aantal  zaken waar je tegen aan kan lopen met verzekeringen in deze Coronatijd:

  • mijn voorraad is lager / hoger;
  • mijn omzet is fors gedaald / gestegen;
  • ik ga andere activiteiten naast mijn huidige bedrijfsactiviteiten doen;
  • mijn werknemer is in quarantaine, kan ik beroep doen op verzekering;
  • ik heb een conflict met mijn werknemer;
  • ik kan de premie niet betalen;

Laat ik voorop stellen dat het altijd goed is om hierover te sparren met je verzekeringsadviseur. Hier kan een adviseur zijn meerwaarde bewijzen. Ik ben zelf van het persoonlijke en directe contact en niet van de internetverzekeraars. Geen kwaad woord over internetverzekeraars maar hier kan een adviseur gewoon zijn meerwaarde bewijzen. Schroom niet en bel hem/haar of mij gewoon op. Bij twijfel niet inhalen zeggen ze toch? Dat geldt voor verzekeringen net zo. Uit ervaring weet ik dat verzekeringen niet hoog op het to-do-lijstje staan maar toch… Je moet er niet aan denken dat er een onverhoopte schade ontstaat en je bent er niet voor verzekerd. Stel je voorraad is fors hoger geworden of je hebt de premie niet betaald.

Een paar korte antwoorden op bovenstaande lijstje?

  • Je verzekerde bedrag voor de voorraad kan worden aangepast en daarmee dus ook je premie worden verlaagd. Verhogen kan uiteraard ook. Omdat je voorraad altijd flexibel is (soms hoog en soms laag) moet je als uitgangspunt nemen je maximale verlies. Een schade gebeurt altijd op een slecht moment. Dat wil zeggen je voorraad is net op het maximum of de waarde is net gestegen of het is net nieuw. Hou daar rekening mee.
  • Voor sommige verzekeringen (o.a. bedrijfsaansprakelijkheid-, bedrijfsstagnatie-en rechtsbijstandverzekering) is de hoogte van de omzet van invloed op de premie. Normaal gesproken wordt met een naverrekening de premie aangepast. Als er tussentijds al een forse veranderingen zijn is het altijd wijs om de verzekeraar te informeren.
  • Je kunt de zakelijke premie even niet betalen? Sommige verzekeraars (vooral in deze tijd) willen wel meedenken over uitstel van premiebetaling. Neem hiervoor altijd contact op. Stop niet zomaar met betalen. Dat kan gevolgen hebben voor de dekking.
  • Ga je andere activiteiten doen naast je huidige bedrijfsactiviteiten? Bijvoorbeeld je gaat ook bezorgen. Dat kunnen maaltijden zijn maar ook gebruiksgoederen. Licht je verzekeraar daarover in. Het bezorgen is niet standaard verzekerd. Denk hierbij aan de motorrijtuigenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, schade aan werknemers tijdens transport. Stem altijd even af.

Of denk eens aan deze gerelateerde verzekeringsvragen.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer ziek is van het corona-virus en daardoor niet in staat is om te werken? Ja, de oorzaak van het ziek zijn is niet relevant voor een verzuimverzekering

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om te werken omdat hij in quarantaine is geplaatst? – Nee, een ziekteverzuimverzekering dekt alleen de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte van een werknemer (en niet in staat is om te werken). Het in quarantaine blijven is geen reden voor een uitkering van de ziekteverzuimverzekering. Dus als partner of kind van werknemer wel ziek is dan is er geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Ik krijg als werkgever een vergoeding vanuit het NOW. Heeft dat invloed op de verzuimverzekering? – Nee, het zijn twee verschillende regelingen. De NOW is een tijdelijke overheidsmaatregel gebaseerd op omzetdaling. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als de werknemer arbeidsongeschikt is.

Neem gerust contact op. We zijn je graag van dienst!